Welcome to
Private Nirvana...
สะอาด...สว่าง…สงบ และเป็นส่วนตัว

สร้างสรรค์พื้นที่

ให้มีความหมาย

จากแนวคิด “สะอาด…สว่าง...สงบ และเป็นส่วนตัว” สู่แนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์โครงการ ภายใต้ชื่อเดียวของเรา “ไพรเวท เนอวานา”

เราใส่ใจสร้างบ้านทุกหลังอย่างประณีต ตั้งแต่ดีไซน์แบบบ้านที่เน้นความเรียบง่ายและสวยงามในปัจจุบันและยั่งยืนถึงอนาคต พิถีพิถันคัดเลือกวัสดุคุณภาพดี ใส่ใจรายละเอียดสาธารณูปโภคทุกส่วน รวมถึงดูแลบรรยากาศภายในโครงการให้ผ่อนคลาย พร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด เพื่อส่งต่อความสุข ความหมาย และความภาคภูมิใจนี้ให้แก่ผู้อยู่อาศัย อย่างที่เราทำด้วยความเต็มใจตลอดมา


Private Nirvana MATII

Urban Home / Home Office



Private Nirvana 19 Residence

Single House